گزه ینتی – قسمت دوم – گزارش بازدید موزه مشاغل

در این قسمت طبق اطلاع رسانی قبلی که در قسمت اول شده بود همراه با دوستان عزیز گزه ینتی به  بازدید گروهی از موزه پرداختیم ویدیو رو ببینید و حتما از این موزه دیدن کنید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>