صمدیان: ۳۸ سال دیر کردیم ! تبریز می تواند قطب سینما شود

فیلم سازان تبریزی رندانه با سوژه ها برخورد می کنند/ برگزاری جشنواره ها می توانند با تغییر سلیقه مخاطب استفاده درست از شبکه مجازی را یاد دهند

۱ دیدگاه

  • مهدی شیرین
    Reply

    البته اگر نسلِ فُسیلانِ فیلمساز و به هیچ جا نرسیدۀ شدیداً حسود و مدیرانِ شدیداً این کارۀ این حوزه، اجازه بدهند… برای نمونه، آقای صمدیان عزیز بپرسید از فیلمسازانِ شدیداً مظلومِ تبریزی. همین ۴-۳ سال قبل فیلمسازان تبریز برای ساختن یک فیلم کوتاه، بواسطه بخشنامۀ ننگینِ اداره ارشادِ تبریز، باید از آگاهی، نامۀ عدم سوء پیشینه ضمیمۀ درخواست ساخت فیلم می کردند… چند مورد دیگر نام ببرم از این بی حرمتی ها…؟؟؟ از اینجا بواسطه موقعیت جغرافیائیش که در شمال کشور قرار دارد میتوان به عنوان قطب شمال نام برد… دوست عزیز، سرمای استخوان سوزِ سینمای نداشته ما، رَمقی برای فیلمسازی باقی نمیگذارد. اینجا قطب حسد و بی کفایتی و سرماست. نه قطب سینما

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>