گلایه مردم از تبریــز ۲۰۱۸ « دیشــدور »❗️

1080p

 

تبریــز ۲۰۱۸ « دیشــدور »❗️ قسمت دوم برنامه #دیشــدور منتظر مهمانان #احتمالی در تبریز ٢٠١٨ هستیم …

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>