اجرا چنگیز مهدی پور پس از مدتها در تبریز

1080p

 

کنسرت ائل باغچاسی توسط گروه دالغا به سرپرستی و آهنگسازی چنگیز مهدی پور در سالن پتروشیمی برگزار خواهد شد گزارش از تمرین این گروه را از آسالایو ببینید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>