سینما قدس در دو سالن بازگشایی خواهد شد و ما در برنامه گزه ینتی بازدید گروهی خواهیم داشت از فیلم بدون تاریخ بدون امضا

ادامه مطلب

از مخاطبان جشنواره در مورد حال و هوای جشنواره و فیلم ها و نحوه برگزاری آن پرسیده ایم

ادامه مطلب

ما طبق وعده و اعلام قبلیمون ۲۳ تیر با دوستان گزه ینتی به دیدن موزه خودروهای کلاسیک رفتیم

ادامه مطلب

در این قسمت طبق اطلاع رسانی قبلی که در قسمت اول شده بود همراه با دوستان عزیز گزه ینتی به  بازدید گروهی از موزه پرداختیم ویدیو رو ببینید و حتما از این موزه دیدن کنید

ادامه مطلب