موسیقی: تبریز ۲۰۱۸ / خواننده : سعید دسترنج / ویدیوهای خود را به آسالایو ارسال نمایید t.me/asalive_ersal

ادامه مطلب

موزیک ویدیوی رسمی سعید دسترنج که در برنامه o ses turkie حضور داشت

ادامه مطلب

خواننده : سامان دولتشاهی کارگردان : الدار بورا http://www.asalive.tv

ادامه مطلب