فیلم های کوزمک – در تاریکی – طاهر – تنها به اندازه یک روز – حیوان در نوبت دوم از ۱۹ – ۲۰ پخش خواهند شد

ادامه مطلب

فیلم های من عصمت ام – تبریز – چهلم – باش آغریسی – وقتی که می خوابیم – فالش در نوبت اول از ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ پخش خواهند شد

ادامه مطلب

فیلم های فصل های بدون من – هرکجا باشم – من ترانه جلال – مشی و مشیانه – هستی در نوبت دوم پخش خواهد شد

ادامه مطلب

فیلم های آئین چوپانی – جول فا – آتقی لی کیشی – اکیزلر – پینهو حفره در نوبت اول پخش خواهند شد

ادامه مطلب