سینما قدس در دو سالن بازگشایی خواهد شد و ما در برنامه گزه ینتی بازدید گروهی خواهیم داشت از فیلم بدون تاریخ بدون امضا

ادامه مطلب

فیلم های کوزمک – در تاریکی – طاهر – تنها به اندازه یک روز – حیوان در نوبت دوم از ۱۹ – ۲۰ پخش خواهند شد

ادامه مطلب

بهمن ارک برنده جایزه جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷ ۴ فیلم سویوق _ حیوان _ نجس و آفتاب سوخته از ایشان در جشنواره اکران خواهد شد.

ادامه مطلب