شاعر: کریم مشروطه چی / دکلمه : ایرج حسن پور/// حامی این برنامه کفش پولیدو

ادامه مطلب