تبریــز ۲۰۱۸ « دیشــدور »❗️ قسمت دوم برنامه #دیشــدور منتظر مهمانان #احتمالی در تبریز ٢٠١٨ هستیم …

ادامه مطلب

موسیقی: تبریز ۲۰۱۸ / خواننده : سعید دسترنج / ویدیوهای خود را به آسالایو ارسال نمایید t.me/asalive_ersal

ادامه مطلب

کلیپ اختصاصی آسالایو با همکاری باشگاه کوهنوری یاغیش از طبیعت زیبای و حیرت انگیز اسالم خلخال

ادامه مطلب