برای اولین بار ، از رسانه اینترنتی آسا لایو با تماشای عزاداری مردم تبریز در بازار سرپوشیده همراه و سهیم باشید. التماس دعا

ادامه مطلب

در بخش جنبی جشنواره فیلم های منتخب جهان و ایران و آذربایجان پخش می شود

ادامه مطلب